Dag 37

Hundsläpp!

Stora syster Tess iakttar  och undrar  vad som försiggår.