Utställning…

Tess i utställningsringen.

Utställningsdebut för Unique, med fint omdöme.