Stenen är min överman… Den som gräver en grop åt andra.

Här står vi alla pojkarna på rad.