Den är min.

Numera sovsal!

Rastgård. Vi jobbar på rutiner.