Jag går i väntans tider, säger Unique. Undrar hur många det blir?